Wikia

Pliopedia

Starzy Bogowie

Komentarze0
377stron na
tej wiki

Najstarszą religią Westeros jest wiara w Starych Bogów, którą jeszcze w Erze Świtu zapoczątkował tajemniczy, na wpół legendarny lud Dzieci Lasu. Jednym z elementów tej wiary były czardrzewa rosnące wówczas na terenie całego kontynentu. Czardrzewa mają czerwoną żywicę i liście, natomiast ich kora i drewno są mlecznobiałe. Na długo przed pojawieniem się Pierwszych Ludzi Dzieci Lasu rzeźbiły w ich pniach humanoidalne twarze, dzięki którym mogły obserwować zarówno odległe miejsca, jak mieć wgląd w przyszłość i przeszłość. Twarze różnią się między sobą; nie sposób znaleźć dwóch identycznych. Czerwona żywica spływająca z ich oczu sprawia, że wyglądają jakby płakały krwawymi łzami.

To właśnie wycinanie świętych dla Dzieci Lasu czardrzew było jedną z głównych przyczyn wybuchu wojny z Pierwszymi Ludźmi. Zarówno wojna, jak i niszczenie drzew zostało zakończone zawarciem Paktu – układu, który zapewniał pokojową koegzystencję obu ras. Wówczas Pierwsi Ludzie zaczęli przyjmować wiarę w Starych Bogów i oddawać im cześć w tak zwanych Bożych Gajach. Były to zagajniki rosnące wokół czardrzewa zwanego drzewem-sercem. Położone zwykle w pobliżu osad Pierwszych Ludzi stały się następnie ich elementem – obecnie wiele zamków i twierdz, głównie na północy, posiada w swym obrębie Boży Gaj.

Jest to jedyny sformalizowany element kultu, Wiara w Starych Bogów nie posiada bowiem ustalonej hierarchii. Nie ma kapłanów, ustalonych świętych dni, spisanych doktryn czy modlitw. Każdy wierny praktykuje ją we własnym zakresie, stając przed czardrzewem i tu wznosząc ciche modlitwy do Starych Bogów. Czardrzewa są brane na świadków ważnych wydarzeń – w Bożych Gajach składa się oficjalne przysięgi, toczy pojedynki lub zawiera małżeństwa.

Więcej od Wikii

Losowa wiki